Begroting 2020

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € -3.321.525
Baten € 139.232
Saldo € -3.182.293
ga terug