Begroting 2020

Investeringen

 

Tabel 66

Investeringsplanning 2020 - 2023

Domein

Omschrijving investering

2020

2021

2022

2023

Bruggen

Investeringen bruggen

57.500

57.500

57.500

57.500

Wegen

Investeringen wegen

685.000

420.000

125.000

Groen

Voertuigen 236, 239

110.000

Wegen

Voertuigen 241, 242

110.000

Groen

Voertuig Roberine

60.000

Verduurzaming voertuigen+laadstation

16.000

Verduurzaming vastgoed

pm.

pm.

pm.

pm.

Reiniging

Gladheidsbestrijding strooiers

48.000

44.000

Groen

Trekker begraafplaats  

35.000

Reiniging

Gladheidsbestrijding  rolbezems

27.000

Groen

Voertuigen groen

104.000

Totaal investeringen onderdeel

van investeringsplafond

353.500

852.500

477.500

330.500

Afval

Afval aanhangers

20.000

Afval

Afval perscontainer

30.000

Riolering

Integraal waterketenplan

2.945.000

2.195.000

1.015.000

1.615.000

Water

Waterbouwkundige kunstwerken

150.000

150.000

150.000

150.000

Totaal investeringen onderdeel

van gesloten systemen

3.095.000

2.365.000

1.195.000

1.765.000

Investeringsplafond
In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het sinds 2014 ingestelde investeringsplafond beoogt de afschrijvingslasten te maximeren om de lasten voor de exploitatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Het maximale bedrag wat beschikbaar is aan afschrijvingslasten voor nieuwe investeringen is jaarlijks
€ 100.000.

Afbakening
De investeringen ten laste van de zogenaamde “gesloten exploitaties” (Riool en afval) blijven buiten beschouwing voor het investeringsplafond.

Tabel 67

Afschrijvingslasten investeringsplan onderdeel investeringsplafond

Investeringen

2021

2022

2023

2024

Investeringen bruggen

1.438

2.875

4.313

5.750

Investeringen wegen

17.125

27.625

30.750

Voertuigen 236, 239

15.714

15.714

15.714

15.714

Voertuigen 241, 242

15.714

15.714

15.714

15.714

Voertuig Roberine

6.000

6.000

6.000

6.000

Verduurzaming voertuigen+laadstation

Verduurzaming vastgoed

pm.

pm.

pm.

pm.

Gladheidsbestrijding strooiers

4.800

4.800

9.200

Trekker begraafplaats  

3.500

3.500

Gladheidsbestrijding  rolbezems

2.700

2.700

Voertuigen groen

7.429

Totale afschrijvingslasten investeringsplan

2020-2023

38.866

68.429

80.366

90.557

Investeringsplafond 2019-2022*

100.000

200.000

300.000

400.000

Ruimte binnen investeringsplafond

61.134

131.571

219.634

309.443

ga terug