Begroting 2020

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves                  ( tabel 59 )

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2019-2023                     per 31 december

2019

ringen 2020

ringen 2020

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

Algemene reserves

Concernreserve

18.652

0

-1.303

17.349

0

-49

17.300

0

-49

17.251

0

-49

17.201

Reserve weerstandsvermogen

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

Totaal algemene reserves

22.652

0

-1.303

21.349

0

-49

21.300

0

-49

21.251

0

-49

21.201

Bestemmingreserves

Best.res. bovenwijkse voorzieningen

845

0

0

845

0

0

845

0

0

845

0

0

845

Best.res. advies groep toegankelijkheid

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Best.res. Volkshuisvesting

499

0

0

499

0

0

499

0

0

499

0

0

499

Best.res. egalisatieres.sociaal domein

2.270

0

-903

1.367

0

-546

821

0

-621

200

0

0

200

Best.res. regionale investeringen

750

0

-250

500

0

-250

250

0

-250

0

0

0

0

Best.res. duurzaamheid

138

0

-65

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

Best.res. Gemeentewerf

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

Best.res. rekenkamercommissie WVO

81

0

0

81

0

0

81

0

0

81

0

0

81

Best.res. dekking tekorten BUIG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Best.reserve monumenten

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)

4.417

92

-197

4.313

36

-497

3.852

20

-497

3.375

20

-497

2.898

BR Accommodaties gemeentelijk personeel

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

Totaal bestemmingreserves

10.255

92

-1.415

8.933

36

-1.293

7.676

20

-1.368

6.328

20

-497

5.851

Totaal reserves

32.907

92

-2.718

30.282

36

-1.343

28.976

20

-1.418

27.578

20

-547

27.052

Overzicht voorzieningen          ( tabel 60 )

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2019-2023                       per 31 december

2019

ringen 2020

ringen 2020

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz pensioenen & wachtgelden bestuur

1.571

127

0

1.697

127

0

1.824

127

0

1.951

127

0

2.077

Voorz. spaarcontracten

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

Voorz. beeldenplan

27

0

0

27

0

0

27

0

0

27

0

0

27

Voorz. parkeergarage Rabobank Niersman

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

4.889

127

0

5.015

127

0

5.142

127

0

5.268

127

0

5.395

Voorzieningen voor risico's

Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Totaal voorzieningen

voor risico's

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. onderhoud bijzonder onderwijs

11

0

0

11

0

0

11

0

0

11

0

0

11

Voorz. Openbare verlichting

80

220

-260

40

120

-110

50

120

-80

90

120

-70

140

Voorz. baggerwerkzaamheden

89

11

0

100

11

0

110

11

0

121

11

0

131

Voorz. Speelplaatsen

75

173

-160

88

173

-100

161

173

-195

139

173

-330

-18

Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

Voorziening onderhoud wegen

665

753

-1.150

268

853

-1.010

111

853

-295

669

853

-825

697

Voorziening onderhoud VRI

146

69

-15

200

69

-55

214

69

-80

203

69

-65

207

Voorziening onderhoud bruggen

25

55

-50

30

55

-45

39

55

-80

14

55

-70

-2

Voorziening invoering Omgevingswet

423

0

-423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud zwembad

0

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.748

2.280

-2.058

1.970

1.280

-1.320

1.930

1.280

-730

2.480

1.280

-1.360

2.400

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Voorziening riolering

2.092

0

-111

1.982

0

0

1.982

0

0

1.982

0

0

1.982

Voorziening afvalstoffenheffing

1.121

0

-175

946

26

0

972

26

0

999

26

0

1.025

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

3.214

0

-286

2.928

26

0

2.954

26

0

2.980

26

0

3.006

Totaal Voorzieningen

9.869

2.407

-2.344

9.931

1.433

-1.320

10.044

1.433

-730

10.747

1.433

-1.360

10.820

ga terug